Giấc Mơ

Đăng bởi: dualeokhongngot

Cập nhật: 11-03-2019

Tag:#bl


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện viết từ giấc mơ của chính mình yêu cầu bình luận không phản cảm. Mình mơ rất nhiều nhưng nhiều cái quá lâu hoặc lúc thức không nhớ rõ. Thấy thú zị nên đăng lên thôi :v đây gọi là ngày nghĩ đêm mơ

Danh sách chương: