[Gilenchi] Những ngày vui nhất của cuộc đời...

Giới thiệu truyện:

I am a gilenchi fan. Giỏi bịa chuyện - theo một cách tích cực. Câu chuyện này dựa trên chí tưởng tượng phong phú của mình và những điều mình biết về Gilenchi - những điều cute nhất quả đất...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: