Gió thoảng vô tình

Giới thiệu truyện:

Chỉ là cảm nhận của tôi về một thế giới mênh mông ngoài kia, nơi mà người ta đi qua nhau, để lại cho nhau những sợi tơ vương, rồi đi mãi.......

Danh sách chương: