Giới thiệu LBC universe

Giới thiệu truyện:

Dành cho những bạn nào chưa biết. Trong đây là những gì mà tui tìm hiểu được về tuyển tập sách "My accidental love is you" của MAME Theo tui biết tất cả những truyện này đều được viết bằng tiếng Thái và KHÔNG có phiên bản tiếng Anh hay bất kì thứ tiếng nào khác. Nếu bạn muốn đọc và tìm hiểu có thể tìm lúc truyện được gỡ bản quyền ở bản online (giống với bộ TharnType Story mà tui đang dịch) Thank you and enjoy it 😘😘

Danh sách chương: