góc tự kỉ của một con thiểu năng (identity V)

Đăng bởi: hienHunu

Cập nhật: 11-05-2019

Tag:#identityv


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

chuyện là có một cô pé chơi game identity V đang lướt Wattpad thấy những câu truyện rất thú dzi nên đã tự làm cho mình một câừ truyện riêng và thẩm một mình :)))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: