Góc xàm xí cùng với Dó lỳ và Sú rì a

Giới thiệu truyện:

Như cái tên, đây là nới xàm xí, đăng những thứ như tranh, ảnh, GVMV(ai chơi Gachaverse hem?), tâm sự, T or D, bla bla bla... ai đó vứt Suria bịch muối cái ♪Suria♪

Danh sách chương: