gotpink >> phantom

Giới thiệu truyện:

Bóng ma, sợ hãi và những lỗi lầm không thể rửa sạch trong quá khứ... "Trò chơi bắt đầu Tôi sẽ đóng vai 'bóng ma' Còn các cậu sẽ là những kẻ săn 'bóng ma', hay còn gọi là tôi" [written by fact của @allkpopcouple-team inspiration: who killed me của @lunavre]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: