Gửi cho ai mãi khóc

Giới thiệu truyện:

Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa Mộng trùng lai không có ở trên đời Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi Và nhớ nhé ta đợi chờ em ở đó... Lời vĩnh biệt - Apollinaire (Bùi Giáng dịch.) không phải fanfic. bất ngờ chưa?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: