GukTae !Nhật Ký Nuôi Mèo Của JeiKei!

Giới thiệu truyện:

JeiKei có nuôi một bé mèo. Bé mèo này lại đặc biệt không như những bé mèo khác. Bé tên Taehiong. [!] OOC #1 - guktae #1 - kooktae #1 - kimtaehiong

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: