{BTS} Nhà tôi đang nuôi 7 hoàng tử

Giới thiệu truyện:

Fanfic, Hài, H, NP, xuyên không. Nữ chính đang yên đang lành bỗng trên trời rơi xuống cho cô 7 tên Nam sũng, lại còn là xuyên khong mà đến. Cân nhắc kĩ trc khi vào vì có nhiều cảnh H, NP... * Chỉ định luôn túc trực máu để truyền.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: