(H) Đại boss ác ma { Chuyển Ver }

Đăng bởi: 1ccynguyen

Cập nhật: 08-09-2019

Tag:#ngon


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

- Lãnh phu nhân ... - Ai bảo em lên tiếng? Đau mồm thì làm sao hôn tôi ? Quên mình là Lãnh phu nhân à ? Lãnh Hàn bực mình nhìn tên đại ngốc đứng bên cạnh mình...

Danh sách chương: