HẠ THẾ NGUYÊN TÔN -[ĐN][BHTT][DỊ GIỚI][XUYÊN] - CẬN LẠC HI

Giới thiệu truyện:

[Hạ thế nguyên tôn] thể loại : đồng nhân , đồng văn , bách hợp, xuyên thư , di giới , . . . tác giả đồng nhân : Cận Gia - Lạc Hi (Lam) nhân vật : Chu Dao và dàn nhân vật của Nguyên Tôn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: