haechanie _ someday we'll meet again

Giới thiệu truyện:

là một đống oneshot về haechan với các thành viên nct nhé (chủ yếu vẫn là 99liner nhé 😚) bắt đầu : 3/1/2019 kết thúc : *cho đến khi haechan comeback*

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: