Hành trình của Dũng giả

Giới thiệu truyện:

Nếu "Anh Hùng" dùng thánh kiếm tiêu diệt ma vương thì ta có "Dũng Giả" dùng ma kiếm tiêu diệt ma Thần. Nếu được chọn thì ngươi thì ngươi sẽ chọn cái danh nào? -Dũng Giả! Đó là khởi đầu cho cuộc hành trình của tôi một cuộc hành trình bất tận...Cơ mà tôi là một cô gái ???? *Nếu như không thích một NV quá trẻ con thì hãy đọc từ chương 9*

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: