Hành Trình từ bỏ anh!

Giới thiệu truyện:

Thể loại: thanh xuân vườn trường, sủng, ngược. Tôi là một cô gái bình thương nhưng lại đem lòng thương một câu bạn cùng lớp tuyệtđỉnh của tuyệt đỉnh. Kể từ đó,cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Bạn thân cũng biến mất... tất cả mọi thứ đều ttrở nên kì quái và khó hiểu...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: