Hành Trình Về Phương Đông - Blair T Spalding

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm Life and Teaching of the Masters of the Far East (1935), hồi ký của Dr. Blair T. Spalding (1857 - 1953). Một phần của hồi ký đã được Nguyên Phong chuyển ngữ với tựa đề Hành Trình Về Phương Đông. Hồi ký của giáo sư Spalding là một công trình nghiên cứu nghiêm túc với nhiều dự kiện được phái đoàn ghi nhận đầy đủ một cách khoa học và cho đến nay vẫn còn nhiều đọc giả hâm mộ, nhiệt liệt tán thưởng các quyển hồi ký này.

Danh sách chương: