Hành trình vô tận ở một thế giới kì lạ.

Giới thiệu truyện:

Một thanh niên 15 tuổi bình thường và cũng có một cuộc sống bình thường nốt. Cho đến một ngày thì cậu ta được dịch chuyển đến một thế giới khác_ thế giới của phép thuật thống trị mọi thứ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: