| Hậu Cung nhà Muối | Tuyển thành viên!

Giới thiệu truyện:

Số lượng tú nữ (nam) chưa đủ để vào cung, Hoàng thượng bèn dời ngày sang ngày khác. Không biết chất lượng các tú năm nay như thế nào... Các bác các cô đi qua mời ghé qua, có cơm ngon canh ngọt, ai có nhu cầu mời vô :33 #Hoàng thượng. #Mặn. #Hậu_Cung_nhà_Muối.

Danh sách chương: