Hệ thống xuyên thành thiên hạ đệ nhất

Đăng bởi: BachLangHuyet

Cập nhật: 24-11-2018

Tag:#codai


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thể loại : Dị giới, hệ thống ,xuyên không , cổ đại, trọng sinh, hài hước. Cảnh giới tu luyện : Luyện Khí kỳ , Trúc Cơ kỳ, Kết Đan kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Anh Biến Kỳ, Luyện Hư kỳ, Hợp Thể kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thừa kỳ. Bán tiên, Nhân tiên, Địa tiên, Thiên tiên, Kim tiên , Thái Ất Kim Tiên, Đại La tiên,Tiên Vương, Tiên Tôn, Tiên Đế, Đạo tôn cùng Đạo đế.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: