Helen! Ngốc Lắm!

Giới thiệu truyện:

- Li dị đi! - Tôi có thai rồi! - Tôi không quan tâm. - Nhưng đó là con của anh. Cô chau mày nhìn người đàn ông trước mặt ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ. Hắn có phải là Nguyễn Đinh Chấu, người đàn ông đã nói sẽ yêu cô đến khi đầu bạc răng long không? - Chắc gì là con tôi. Hắn đáp lại, giọng khinh khỉnh. - Vậy tại sao anh li dị với tôi? - Tôi chán cô lắm rồi! - Chán? Được lắm vậy giấy đâu đưa đây tôi kí.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: