Hello Charlotte Ep 3: Chilhood's End.

Giới thiệu truyện:

Những ý kiến cá nhân cùng với những giả thuyết của tớ về phần 3 của tựa game Hello Charlotte: Childhood's End (Tạm dịch: Tuổi Thơ Kết Thúc)

Danh sách chương: