Hello, Người thừa kế

Giới thiệu truyện:

Hiện tại mình sẽ up truyện trên wattpad nha các bạn. Đừng quên để lại những comt ở cuối chương nhằm tạo động lực cho bạn Nện :))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: