[ Hi Trừng ] [MĐTS] Bị lừa gạt !!!

Giới thiệu truyện:

Ta muốn viết ngọt và rồi bùm :3 nhảy ra hố khác mà ta tự đào nữa rồi đây ! Cp: Hi Trừng, Vong Tiện, Truy Lăng, Tang Nghi. Văn án: Lam Hi Thần theo đuổi Giang Trừng gần một năm trời, y và hắn chứng kiến những người khác kết đạo lữ ! Rồi tới một ngày, Lam Hi Thần quyết uống rượu để giải sầu ! Nào ngờ, lại chạy loạn qua Vân Mộng, Lam Vong Cơ đuổi theo. Tới đó... Bonus: - "Vãn Ngâm, gã cho ta đi ! Cùng ta kết đạo lữ có được không ? Vong Cơ cũng đã có Vô Tiện, Tư Truy cũng đã có Kim Lăng, Hoài Tang cũng đã có Cảnh Nghi. Riết rồi, chỉ còn ngươi chưa chịu gã cho ta thôi, ta đã hạ mình theo đuổi ngươi lâu như vậy, việc gì còn khiến ngươi chưa chịu ta nữa..."

Danh sách chương: