Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân

Giới thiệu truyện:

BG tiểu thuyết. Nam x Nữ Nội dunh giới thiệu: Thần Châu trên mặt đất, từ lưu truyền tới nay mười loại thượng cổ Thần khí —— chung, kiếm, phủ, ấm, tháp, cầm, đỉnh, ấn, kính, thạch. Chúng nó từng người có khác hẳn không giống tuyệt thế sức mạnh. Chỉ cần hơi thêm lợi dụng liền có thể ngang dọc Tứ Hải, vô địch thiên hạ. Nhưng chúng nó tăm tích, đã chôn vùi vào Thần Châu dài lâu chi thời loạn lạc lịch sử trong....

Danh sách chương: