hmm, what?

Giới thiệu truyện:

Nothing much, just from my little world. With sadness, from me. Dear my days, I hope you'll get better some day. Những chương [ig của thái], mong các bạn hãy đọc. Đó chính là nỗi khổ của người bị trầm cảm. Muốn biết thêm thông tin, vui lòng vào Instagram và tìm người dùng "_lostinla_". #591 in non-fiction (9/3/18) #355 in non-fiction (11/3/18)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: