Hộ Hoa Cổ Thần Tại Đô Thị

Đăng bởi: areskz

Cập nhật: 25-10-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Hộ Hoa Cổ Thần Tại Đô Thị 护花蛊神在都市 Tác giả: Quân Tử Song Ngư - 君子双鱼 Tình trạng: Hoàn thành http://book.zongheng.com/book/535464.html Tác phẩm giới thiệu: Tiền tài sâu độc, Thần lực sâu độc, Thiên Nhãn sâu độc tiểu tử nghèo Đường Tranh sâu độc thần phụ thể, dung hợp Tiên sâu độc bảng Thập đại thần sâu độc, siêu năng lực đùa bỡn đô thị, tiền tài, mỹ nữ, quyền lực, đều không gọi sự tình! Toàn Năng Siêu Cấp Anh Hùng, ngang trời quật khởi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: