Hồ Sơ SCP

Giới thiệu truyện:

Thông tin về một trong những tổ chức bí ẩn nhất thế giới và các thí nghiệm với độ nguy hiểm khác nhau. Lấy nguồn từ: Mystown.com và nhặt nhạnh, dịch từ những chỗ khác. Xin đừng copy hay đem truyện đi mà chưa có sự cho phép của tôi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: