[Hoàn] Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Bạch Ca Vũ Nhân Tâm có tình, nhưng vẫn để vụt mất Thương cùng cực, nhưng lại lắm bi ai Hoa Bỉ Ngạn vì ai tương tư, rồi tàn lụi Cầu Nại Hà vì ai vương vấn, rồi cô đơn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: