HOA HỒNG XANH •vrose•

Giới thiệu truyện:

Chuyển ver VROSE nha<3 Trích đoạn: "Tôi yêu anh, anh yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu anh - một vòng luẩn quẩn thật đáng cười."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: