Hoa Nở Đầu Hạ

Giới thiệu truyện:

| 1 | "Vào những năm tháng học trò, cảm nắng một người là chuyện hết sức bình thường, bình thường như việc ta uống một cốc nước, ăn một bữa điểm tâm vào mỗi sáng. Nhưng sao tôi lại cảm thấy có điểm bất thường rồi, sao tôi lại cảm nắng cậu lâu như thế?" | 2 | "Nếu ai đó không tôn trọng câu nói của tôi, tôi sẽ không nói nữa." | 3 | "Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không?" "Sẽ gặp lại chắc chắn sẽ gặp lại, dù có phải lật tung cái thế giới này tôi đây cũng sẽ tìm ra cậu." Lần đầu tiên trong đời tôi vì một câu nói sến sẩm như thế làm cho xúc động.... ||| ĐỪNG MANG TRUYỆN CỦA MÌNH RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH KHI CHƯA XIN PHÉP |||

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: