[Hoàn]Bạo chúa và kẻ hầu cận - Trang Sơ

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Trang Sơ Thể loại: Nam nam, cổ đại, ngược, ngắn, có cảnh nóng, HE. Rating: 16 tuổi. Cp: Bạo chúa x Hầu cận (Chính trực, yêu nước thương dân công x Tâm cơ thần kinh thụ) Giới thiệu: Người tên Bạo Chúa mà chẳng phải là bạo chúa. Kẻ hầu cận lại chẳng đơn thuần chỉ là kẻ hầu cận. Người lương thiện thương dân chúng, duy chỉ bạo ngược với kẻ hầu cận. Kẻ hầu cận tâm cơ nham hiểm với mọi người, duy chỉ một lòng vì Bạo Chúa. Trích đoạn: "Ngón nào đụng chạm, chặt đi." "Cả năm ngón này đã đụng." - Tôi nắm tay lại, giơ ngón giữa với Bạo Chúa. Lả lơi nói. - "Riêng ngón này đã bị người ta nắm chặt." Ngài thế mà giơ lại ngón giữa với tôi. Nhắm mắt hạ lệnh. "Cút xuống ngục." _____________ _____________ Truyện liên quan: Sếp của tôi bị điên.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: