[Hoàn][Khải Nguyên Ver]Nhất Thế Chỉ Này Một Lần Luyến Ái

Giới thiệu truyện:

NHẤT THẾ CHỈ NÀY MỘT LẦN LUYẾN ÁI Tựa khác: Một đời này chỉ một lần yêu一生仅此一次的恋爱 Tác giả: Huỳnh Dạ 荧夜/lunarrabbits Thể loại: hiện đại văn, nhất thụ nhất công, ngụy phụ tử, HE Số chương: 13 chương + 01 Phiênngoại Biên tập: Bạch Mộc (tanghoatieukhuc) Edit:Uzuki Edit chỉ để cho vui! Edit lại chưa có sự đồng ý của chủ bản gốc nên làm ơn không mang đi đâu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: