[Hoàn] Nhụ mộ

Giới thiệu truyện:

Độ dài: 92 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại (mỗi PN gồm nhiều phần) Thể loại: Hiện đại đô thị, vườn trường, thầy giáo dạy hóa công x học sinh thụ CẤM REPOST VÀ CHUYỂN VER. Chỉ đăng tại wordpress: https://kjchild.wordpress.com/2016/08/02/hoan-nhu-mo/ và wattpad này.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: