[ HOÀN ] [ VKook ] Chatting ver : HEY! DON'T BLOCK ME!

Giới thiệu truyện:

Author: No2 Couple: Kim Taehyung - Jeon Jungkook Rating: K+ Thể loại: Boy Love,Text -------------- Chào mừng bạn đã đến với BTS Email hoặc số điện thoại: *** Mật khẩu: *** Thông báo: Bạn đã tham gia vào VKOOK WORLD

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: