Hoàng hậu muội - Triệu Thập Nhất Nguyệt (xuyên)

Đăng bởi: trannguyetly

Cập nhật: 02-10-2014


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Xuyên qua thành thế gia dòng chính nữ, Gia thế hiển hách, có một dự định thái tử phi chị ruột, Vận khí rất tốt? Chu Thanh Hoa không nói gì hỏi ông trời: Cha không thương, nương chết sớm, tổ mẫu không thân, thứ huynh thứ tỷ đứng đối diện. Này là thế nào một tay nát bài a? Cho nên, Chu Thanh Hoa đành phải tăng gấp bội nỗ lực cầu tới tiến. Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước, thiên chi kiêu tử, trọng sinh, xuyên qua thời không Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Chu Thanh Hoa ┃ vai phụ: Chu Hàm Hoa, Lý Sùng Văn, Tạ Tập Phong, Viên Hoán, Thôi Thành Viễn ┃ khác: Xuyên qua, trọng sinh

Danh sách chương: