Học Tiếng Anh Qua Châm Ngôn Và Thành Ngữ

Đăng bởi: YanQuynh

Cập nhật: 24-06-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Sưu tầm những thành ngữ và châm ngôn tiếng anh hay và dễ nhớ Đôi lúc sai sót lặp lại vài câu nên mọi ng thông cảm nha

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: