Học viện Athanor 18+ (Liên Quân Mobile) [TẠM DROP]

Giới thiệu truyện:

Cuộc sống của hơn 60 vị tướng trong liên quân mobile. 18+ nhé, ai nhạy cảm hay kỳ thị thì có thể đi chỗ khác, đừng gây war, mình không thích [TẠM THỜI DROP VÌ LÝ DO RIÊNG]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: