Học viện Vampire ( 11 Huyết Bộc Nhỏ )

Giới thiệu truyện:

dạo này cuồng vampire nên viết chơi thôi. ủng hộ nha >-< mại zo mại zoooo 11 con ng, 11 huyết bọc nhỏ

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: