hoka no sekai de no wākuraifu

Giới thiệu truyện:

một thanh niên chán đời sau 1 vụ tai nạn đã 'thăng' và đc gặp nữ thần với lý do để hỏi tội. liệu thanh niên này đã lm gì đắc tội với nữ thần và truyện gì sẽ xảy ra. chúng ta cùng tìm hiểu

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: