Hồng Hoang Cực Phẩm Thông Thiên

Đăng bởi: ryujin35789201

Cập nhật: 18-11-2013


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Hồng Hoang Cực Phẩm Thông Thiên Liên quan đến tác phẩm tu vi đẳng cấp Thiên đạo: Hồng Quân lão tổ ( lấy thân hợp thiên đạo ).... Thánh nhân: Lão Tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ. Nữ Oa Nương Nương. Tiếp dẫn. Chuẩn Đề.... Chuẩn Thánh: Đế Tuấn. Thái Nhất. Mười hai Tổ vu. Trấn Nguyên tử. Minh hà giáo chủ. Côn bằng. Hồng vân. Hạo Thiên. Tây vương mẫu Khổng Tuyên vân vân.... Đại La Kim tiên: phần lớn vì là bốn giáo đệ tử cùng một ít tu vi cao tuyệt tán tu.... Thái Ất Kim Tiên: rất nhiều.... Huyền tiên: nhiều vô cùng.... Thiên tiên: quá nhiều.... Địa tiên: đâu đâu cũng có.... - - - Quyển sách Hồng Quân lão tổ là to lớn nhất, là quản lý thánh nhân cùng thiên đạo, thánh nhân là quản lý đệ tử cùng thế giới Hồng Hoang, còn lại đều là giun dế, cho dù là Địa tiên chi tổ Trấn Nguyên tử, Yêu sư Côn Bằng cùng minh hà giáo chủ cũng giống như vậy...... Liên quan đến tác phẩm đẳng cấp pháp bảo Hỗn Độn chí bảo: Bàn Cổ phủ, hỗn độn Thanh Liên, Tạo Hóa ngọc điệp. Bàn Cổ phủ lự...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: