Hồng nhan loạn - Đoá Đoá Vũ

Giới thiệu truyện:

Tác giả : Đóa Đóa Vũ Số chương: 79 chương + 2 ngoại truyện Trích đoạn "Đế Vương Yến", truyền thuyết kể rằng nữ tử nào rút được quẻ này mệnh đã định sẽ trở thành vợ vua. Ngày xuân ấy, "Đế Vương Yến" lại cùng xuất hiện trong tay hai người con gái tú mỹ tuyệt luân, một như vầng dương rực rỡ, một như khuôn nguyệt lấp lánh. Mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện, tất sẽ biến loạn. "Họa quốc chi nguyên", rốt cuộc, ai mới đích thực là "Họa quốc chi nguyên"? Nguồn: http://diendanlequydon.com/index.php

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: