• horrorfic • bts / iu crimson snow

Giới thiệu truyện:

" mày giết người không cần biết mày là ai , chỉ cần không ai biết " " dù bạn là là kẻ cầm quyền hay kẻ tay sai , tất cả đều đang khiêu vũ với tử thần " Started : 26062018 End :

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: