• horrorfic • bts / iu crimson snow

Đăng bởi: taecrushie

Cập nhật: 26-06-2018

Tag:#bts#horror#kinhdị


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

" mày giết người không cần biết mày là ai , chỉ cần không ai biết " " dù bạn là là kẻ cầm quyền hay kẻ tay sai , tất cả đều đang khiêu vũ với tử thần " Started : 26062018 End :

Danh sách chương: