| HoSang | Anh Chàng Deep Trai Trên Xe Bus

Giới thiệu truyện:

Đọc đi rồi biết :3 -------------------- Tên: Anh Chàng Deep Trai Trên Xe Bus Couple chính: HoSang (Cha Jun Ho & Lee Eun Sang) Author: WooWoo_Pinie NXB: 20190810 NHT: ??? -------------------- 🔴 Đây là chiếc fic đầu tiên của mình nên có gì sai sót thì là điều tất nhiên 🔴 ❎ Nghiêm cấm mọi hành vi Edit, Copy ❎ ☑ Nếu chuyển ver thì xin phép ☑ 💠 Hãy tôn trọng chất xám của tác giả 💠

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: