HP Chi Hình Bóng - [ Snarry ]

Giới thiệu truyện:

Tên fic: Hp Chi Hình Bóng Tác giả: Thầm thì meo meo meo meo meo meo Editor: Cung Nguyệt Ngư Thể loại: Đồng nhân HP, trọng sinh, 1x1, hài, HE. Cp chính: Snarry Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng edit: chưa biết ngày về.... Bắt đầu từ ngày 10/12/2018__ ( Khoảng 1 đến 2 ngày 1C nha! Vì lý do mình không có Beta nên có lỗi chính tả hay sai sót thì mấy bồ thông cảm ∩__∩) (Làm ơn đừng đem công sức của tui đi mà không xin phép ˋ︿ˊ) Văn án mang tính chất lừa gạt Harry: Giáo sư ngươi chết rồi? Snape: ... Harry: Giáo sư ngươi làm thế nào lại chết? Snape: ... Harry: Giáo sư người không nên chết a! Snape: ... Harry: Này giáo sư tuy ta luyến tiết ngươi nhưng ta không có ý định cùng ngươi bắt đầu lại một lần nữa a!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: