[HTT/Cut] Ma đạo tổ sư - Mặc Hương Đồng Xú

Giới thiệu truyện:

Đây là bản CUT nha!! CUT, CUT, CUT [ điều quan trọng nhắc lại 3 lần =)) ] Tui chỉ edit phần xôi thịt với phiên ngoại thôi. Cơ mà chính văn cũng đến chương 71 ồi :3 Nguồn cv: Xà Viện [ Tất cả phần edit đều thuộc về editor Hàn Trang Trang và wp: https://nhacuahan8198.wordpress.com Thỉnh không mang đi nơi khác ]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: