Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc - Tử Sắc Mộc Ốc

Đăng bởi: ThuyTichThanhThanh

Cập nhật: 26-04-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: Trọng sinh chi làm cái tiểu nông dân Tác giả: Tử Sắc Mộc Ốc Edit + Beta: Thuỷ Tích Thanh Thanh Thể loại: Trọng sinh, Hiện đại, Chủ thụ, Làm giàu trước rồi mới yêu sau, 1x1, HE Lý Tân Hạo dùng một ngọn đuốc thiêu chết Hàn Đông Lỗi cùng tình nhân của hắn, trước khi sống lại mối thù đã báo xong, Sau khi sống lại mang lý tưởng vĩ đại làm một tiểu nông dân, đồng thời ứng phó tam cô lục bà, kiếm vài đồng tiền nhỏ. Nhưng chẳng hiểu tại sao y lại dính phải tiểu thúc của tình nhân cũ?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: