(Hunter Đồng Nhân) Bầu Trời Lưu Tinh

Giới thiệu truyện:

Cp Feitan "Nghe nói bầu trời sao đẹp lắm." "Không đẹp. Đẹp nhất chỉ có ngươi." "Bầu trời sao mà ngươi từng mong mỏi thấy được, thực ra không xinh đẹp như ngươi nghĩ." "Ngôi nhà bình yên mà ngươi mơ tưởng trong quá khứ, thực ra không phải bình yên." "Gure, ngươi đừng mơ hồ như thế nữa. Ngươi là Gure Portor, là nữ nhân của ta."

Danh sách chương: