[Hunter+Naruto] Uzumaki xuyên vào thế giới Hunter

Giới thiệu truyện:

Tên tác giả: Tiếng gió nhược cạn Văn án: Uzumaki Naruto vốn tưởng rằng cả đời này cuối cùng bị người mình thương nhất giết chết là 1 loại hạnh phúc nhưng không ngờ, lại mang theo thân thể 6 tuổi xuyên qua ------------------- Mong mọi người vào xem a~~~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: