(hunter x hunter) ta là con út nhà zoldyck

Giới thiệu truyện:

私は自分の好みに合わせてこの作品を書いています。私のようなものが好きだと思います、ありがとう! "tôi sẽ quý trọng gia đình, đồng đội hiện tại của tôi. dù cho họ có là sát thủ hay bất cứ thứ gì. tôi sẽ không bao giờ tổn thương họ, họ chính là điều quan trọng đối với tôi. xin hãy cho tôi một chút thời gian để ở bên họ, kami-sama" "ngươi có bao giờ tự nhớ lại quá khứ để rút lại kinh ngiệm không? gia đình của ngươi đã làm gì ngươi, ngươi nên nhớ rõ, killumi. ta không muốn có lại bất cứ những mảnh ký ức màu đen, điều đó sẽ tốt cho ngươi, killumi-san"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: