Hữu Tâm Vô Ái

Giới thiệu truyện:

Vâng lệnh của sư phụ mình, Hạ Tử Hiên xuất cốc để mang về cho bằng được ba trái tim người... Một là của kẻ tàn bạo nhất, một là của kẻ tham lam nhất và cuối cùng là của kẻ si tình nhất... .... -"Tư Vũ Phong ta đêm nay nhất định phải có bằng được Tử Hiên!" -"Triệu Hiền ta nhất quyết không nhân nhượng!" -"Các người không cần tranh giành, Tử Hiên nhất định sẽ hiểu được tấm chân tình của Hoà Sinh ta ..." -"Bổn đại gia bao trọn cả cái nam quán này, Tử Hiên nhất định phải là của Long Ngạo ta!" -"..."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: